Δημοσιεύσεις

Ανακοινώσειςσε ελληνικά (μη διεθνή) συνέδρια (14)
1.     Κακάβας Σ, Τυλιγάδα Α (2002) Φθοριοφωτομετρική  μέθοδοςπροσδιορισμoύ  ισταμίνης  στον εγκέφαλο επίμυος. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φαρμακολογίας, Αθήνα.
2.      KakavasS, Tiligada E (2004)Determination of histamine released from rat hypothalamic mast cellsactivated by compound 48/80. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φαρμακολογίας,Θεσσαλονίκη.
3.     Κακάβας Σ, Παπανικολάου A, Μπαλής Ε, Τάτσης Ν, Γκόγκα Χ, ΤάτσηςΓ. Καρβοξυαιμοσφαιρίνη και μεθαιμοσφαιρίνη ως προγνωστικοί δείκτες στηνπνευμονική εμβολή. 23ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό συνέδριο, Αθήνα, 2014.
4.     Παπανικολάου Α, ΚακάβαςΣ, Γιαννόπουλος Α, Χρυσού Γ, Παλαύρα Μ, Μπαλής Ε., Μπουλμπασάκος Γ. H προγνωστική αξία της αλβουμίνης ορούσε ασθενείς με ΧΑΠ. 26ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνεδρίο, 2017.
5.      ΓιαννόπουλοςA, Δούκα Ε, Μπαλαδήμα Α, Κακάβας Σ,Παπαδάκη ΜΕ, Σαρχώση Σ, Καρλής Γ, Γρύσπου Ε, Ζακυνθινός Σ (2016) ΑναζωπύρωσηVZV και HSV λοίμωξης σε πολυτραυματία με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λοιμώξεων, Αθήνα, 2017.
6.      ΑθανασίουΝ, Κακάβας Σ, Παπανικολάου Α, ΜπαλήςΕ, Μπουλμπασάκος Γ. Δοκιμασίες sit to stand σε ασθενείς νοσηλευόμενους με οξείαπαρόξυνση χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας. 27ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικόσυνέδριο, Αθήνα, 2018.
7.      ΜεταξάςΕ, Κότσιφας Κ, Κακάβας Σ, Χρυσού Γ,Αθανασίου Ν, Παλαύρα Μ, Μπουλμπασάκος Γ. Η πρώτη στην Ελλάδα αντιμετώπιση μεγάλου τραχειο-οισοφαγικού συριγγίουμε Υ μεταλικό αυτοδιατεινόμενο stent πλήρως επικαλυπτόμενο από πολυουρεθάνη.27ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό συνέδριο, Αθήνα, 2018.
8.     Καραγιάννης Δ, Σαραντίδου Μ, Κακάβας Σ, Σκόνδρα Χ, Αποστόλου Θ.Συσχέτιση επιπέδων αλβουμίνης ορού με τη γωνία φάσης και την δύναμη χειρός σεαιμοκαθαιρόμενους ασθενείς. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΚλινικήςΔιατροφής και Μεταβολισμού, Αθήνα, 2019
9.     Κακάβας Σ, Καραγιάννης Δ, Μπουλούμπαση Ζ,Χαρίτου Α, Κωνσταντίνου Δ, Βουγάς Β. Συσχέτιση του διατροφικού κινδύνου μεπνευμονικές επιπλοκές μετά από μείζονα χειρουργεία κοιλιάς σε ασθενείς μεκαρκίνο. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Διατροφής και Μεταβολισμού,Αθήνα, 2019
10.   Μπαρμπαρέσσου Ζ, Γκοτσίνα Μ, Βήχος Ν, Γιαννακούλης Β,Γιάννακας Τ, Σαλταγιάννη Β, Παππά Σ, Κορκοντζέλου Α, Αθανασίου Ν, Κακάβας Σ, Ιωάννου Μ, Γιδά Σ,Μπουλμπασάκος Γ, Καλομενίδης Ι, Κατσαούνου Β. Χαρακτηριστικά ασθενών πουπροσήλθαν με παρόξυνση βρογχικού άσθματος στο τμήμα επειγόντων περιστατικών(τεπ) τεταρτοβάθμιου νοσοκομείου. 27ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό συνέδριο,Αθήνα, 2018.
11. Αθανασίου Ν, Αντώνογλου Α, Μπούλια Σ,Κακάβας Σ, Λαζάρου Β, Μπουτζαρέλης Τ,Κομπόγιωργας Σ, Κρασούλη Σ, Μπαλής Ε. Αρχικά κλινικά χαρακτηριστικά ασθενών μεοξεία πνευμονική εμβολή που απαιτεί νοσηλεία. 29ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικόσυνέδριο, Αθήνα, 2020.
12. Μπαρμπαρέσσου Ζ, Βήχος Ν, ΓιάννακαςΤ, Μπρίνια Κ, Γκοτσίνα Μ, Σαλταγιάννη Β, Αθανασίου Ν, Αντωνόγλου Α, Μπούλια Σ, Κακάβας Σ, Μπουλμπασάκος Γ, Γιδά Σ,Παππά Σ, Ζέρβας Ε, Κορκοντζέλου Α, Καλομενίδης Ι, Κατσαούνου Π. Οι ασθενείς πουεπισκέπτονται τα ΤΕΠ με παρόξυνση άσθματος έχουν ήπιας βαρύτητας άσθμα. 29οΠανελλήνιο Πνευμονολογικό συνέδριο, Αθήνα, 2020.
13. Τσικρικά Σ, Νικολόπουλος Π,Ραφτοπούλου Σ, Νάνου Β, Πουρίκη Σ, ΚακάβαςΣ, Μάγκας Ν, Λώλης Ν, Νικολόπουλος Ι. Ποσοστά νοσηρότητας και θνητότητας σεΜΕΘ νοσοκομείου αναφοράς για χρονικό διάστημα 12 μηνών. 18ο Πανελλήνιο ΣυνέδριοΕντατικής Θεραπείας, Αθήνα, 2021.
14. ΚακάβαςΣ, Τσικρικά Σ, Μάγκας Ν, Ραυτοπούλου Σ, Νάνου Β, Αλεξίκου Α, Λώλης Ν,Νικολόπουλος Ι. Περιστατικό oξείας πνευμονικής εμβολής σε συνδυασμό μεενδοτοιχωματικό θρόμβο δεξιάς κοιλίας σε νεαρό ασθενή με λοίμωξη SARS-CoV-2. 18οΠανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας, Αθήνα, 2021.
15.Κακάβας Σ, Νάνου Β,Τσικρικά Σ, Ραυτοπούλου Α, Αγαπητού Θ, Ασμανίδου Μ, Παναγιώτου Ε, ΚαραγιάννηςΔ, Νικολόπουλος Ι. Θυρεοειδικές διαταραχές σε βαρέως ασθενείς με covid-19 σε ΜΕΘ νοσοκομείου αναφοράς γιακορονοϊό. Πανελλήνιο Συνέδριο Πνευμονολογίας. 2022
 
Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια (15) 
1.      Kakavas S,Tiligada E (2004) Histamine levelsin the rat hypothalamus under pathological conditions. 33rd Annual Meeting of the EHRS, Köln, Germany.
2.      KakavasS, Tiligada E (2005) Ιn vivo effect of sodium cromoglycate on the reductionof hypothalamic histamine levels in hyperthyroid rats. 34th Annual Meeting of the EHRS, Bled, Slovenia
3.      KakavasS, Zampeli E, Delitheos V, Tiligada E (2006) Tissue-related immune-endocrineinteractions in experimental hyperthyroidism. 35th Annual Meeting of the EHRS, Delphi, Greece
4.   Zampeli E, KakavasS, Kyriakidis V, Tiligada E (2007) Histamine levels in the conjuctiva,costosternal cartilage and brain of normal and cromolyn treated rats. 10thInternational Congress on Amino Acids and Proteins (ICAAP) Kalithea, Greece
5.      TatsisN, Kakavas S, Balis E, Koulouris N,Bakakos P, Tatsis G. Spirometric values of Greek people and comparison withECSC values in COPD people. British Thoracic Society, Winter Meeting 2015.
6.      Kakavas S, Karayiannis D, PapanikolaouA, Karachaliou A, Sarantidou M, Karli A, Baschali A, Mastora Z, Boulbasakos G.Bioelectrical impedance phase angle as a prognostic marker of the outcome inpatients admitted in hospital with acute exacerbation of chronic obstructivepulmonary disease. ESPEN Congress, The Hague – Netherlands, 2017.
7.      Metaxas E,Balis E, Kakavas S, Maimari M,Porfiridis I (2015) Extended Survival after Accidental Finding of MalignantPleural Mesothelioma Presenting as Solitary Lung Nodule. CHEST world congress,April 2016, China.
8.      KarayiannisD, Katralis P, Sarantidou M, Baschali A, Galatoula E, Seremeti S, Kakavas S, Klimopoulos S, StylianidisG. Early feeding practices and their relationship to various outcomes amongpatients with pancreatic cancer undergoing pancreaticoduodenectomy. ESPENCongress, Madrid, Spain, 2018.
9.      Kakavas S, Karayiannis D, PapanikolaouA, Karachaliou A, Mastora Z, Pavlara M, Boulbasakos G. Food group consumptionand lung function parameters among hospitalized patients with acuteexacerbation of chronic obstructive pulmonary disease. ESPEN Congress, Madrid,Spain, 2018.
10.    Kakavas S, Karagiannis D, PapanikolaouA, Almperti A, Baschali A, Mastora Z, Boulbasakos G. Adherence to themediterranean dietary pattern in relation to chronic obstructive pulmonarydisease: a case control study. ESPEN Congress, Krakow, Polland, 2019.
11.    KarayiannisD, Bouloubasi Z, Kakavas S, AlmpertiA, Baschali A, Constantinou D, Mastora Z, Stylianidis G. Prognostic impact ofhand grip strength compared to calf circumference for predicting 6 monthmortality in patients undergoing abdominal surgery. ESPEN Congress, Krakow,Polland, 2019.
12.    KaragiannisD, Katralis P, Kakavas S, BouloubasiZ, Almperti A, Constantinou D, Baschali A, Mastora Z, Stylianidis G. Totalparenteral nutrition effects among patients with pancreatic cancer undergoingpancreaticoduodenectomy. ESPEN Congress, Krakow, Polland, 2019.
13. Barmparessou Ζ, KorkontzelouΑ, Ioannou Μ, Vichos Ν, Gkotsina Μ, Mprinia Κ, SaltagianniV, Giannakas T, Giannakoulis V, Athanasiou N, Antonoglou A, Kakavas S, Boulia S, Boulbasakos G,Gida S, Pappa S, Zervas E, Kalomenidis I, Katsaounou P. The majority ofpatients that suffer an asthma attack at the Emergency Room (ER) are mildasthmatics. European Respiratory Society (ERS) International Congress 2020.
14. Barmparessou Ζ, KorkontzelouΑ, Ioannou Μ, Vichos Ν, Gkotsina Μ, Mprinia Κ, SaltagianniV, Giannakas T, Giannakoulis V, Athanasiou N, Antonoglou A, Kakavas S, Boulia S, Boulbasakos G,Gida S, Pappa S, Zervas E, Kalomenidis I, Katsaounou P. Smoking habit amongadults visiting the emergency room (ER) for an asthma exacerbation. 5th ENSPInternational Conference on Tobacco Control, October 2020.
15. Karanikas I, Karayiannis D,Kournidakis A, Papanikolaou A, Mastora Z, Almperti A, Katsagoni C, Chourdakis M,Kakavas S. Increased waistcircumference as a predictor of outcome among hospitalized patients with acuteexacerbation of chronic obstructive pulmonary disease. ESPEN Congress, September2021.
16. Kakavas S, Tsikrika S, RaftopoulouS, Nanou V, Agapitou T, Asmanidou M, Panagiotou E, Karayiannis D, Nikolopoulos I.Thyroid dysfunction in critically ill patients with COVID‑19. ESICM LIVES, 35th Annual Congress, October 2022,Paris.
17. Karlis G, Kakavas S, Poulou M, Bakali D, Katsagani G, Daganou M, MarkantonakiD. Prolonged prone position in COVID-19-associated ARDS: a prospective study. 42nd ISICEM - Brussels, Belgium, 2023.
 
Δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά (3)
1.     Κακάβας Σ, Τυλιγάδα Α, Ασλάνης ∆ (1999) Απελευθέρωση ισταµίνης και φάρµακα. Φαρµακευτική 12:102-7.
2.      Κακάβας Σ, Αναγνωστοπούλου Σ (2003) Το ισταμινεργικό σύστημα του εγκεφάλουτων θηλαστικών και ο φυματομαστικός πυρήνας του υποθαλάμου. Νευρολογία 12 (3):210-5.
3.      ΒασιλείουΛ, Αναγνωστοπούλου Σ, Kακάβας Σ (2005)Νευρογένεση στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Σύγχρονες απόψεις. Νευρολογία 14 (6):255-64.
 
Δημοσιεύσεις σε συμπληρωματικές εκδόσεις (suppl) διεθνών περιοδικών (12)
1.    Kakavas S, Tiligada K. Determination ofhistamine in the rat brain using a fluorophotometric method. Review of ClinicalPharmacology and Pharmacokinetics, International Edition. 2002; 16(1)
2.    Kakavas S, Tiligada K. Determination ofHistamine Released from Rat Hypothalamic Mast Cells Activated by Compound 48/80.Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics, International Edition.2004; 18(1)
3.      KakavasS, Karayiannis D, Papanikolaou A, Karachaliou A,Sarantidou M, Karli A, Baschali A, Mastora Z, Boulbasakos G. Bioelectricalimpedance phase angle as a prognostic marker of the outcome in patientsadmitted in hospital with acute exacerbation of chronic obstructive pulmonarydisease. Clin Nutr. 2017; 36 (S1): S101, DOI: https://doi.org/10.1016/S0261-5614(17)30501-0
4.      Metaxas E,Balis E, Kakavas S, Maimari M,Porfiridis I (2015) Extended Survival after Accidental Finding of MalignantPleural Mesothelioma Presenting as Solitary Lung Nodule. CHEST 2016, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.chest.2016.02.236
5.      KarayiannisD, Katralis P, Sarantidou M, Baschali A, Galatoula E, Seremeti S, Kakavas S, Klimopoulos S, StylianidisG. Early feeding practices and their relationship to various outcomes amongpatients with pancreatic cancer undergoing pancreaticoduodenectomy. Clin Nutr.2018; 37 (S1): S194, DOI: https://doi.org/10.1016/j.clnu.2018.06.1700
6.      Kakavas S, Karayiannis D, PapanikolaouA, Karachaliou A, Mastora Z, Pavlara M, Boulbasakos G. Food group consumptionand lung function parameters among hospitalized patients with acuteexacerbation of chronic obstructive pulmonary disease. Clin Nutr. 2018; 37(S1): S86-87, DOI: https://doi.org/10.1016/j.clnu.2018.06.1340
7.      Kakavas S, Karagiannis D, PapanikolaouA, Almperti A, Baschali A, Mastora Z, Boulbasakos G. Adherence to themediterranean dietary pattern in relation to chronic obstructive pulmonarydisease: a case control study. Clin Nutr. 2019; 38 (S1): S104, DOI: https://doi.org/10.1016/S0261-5614(19)32755-4
8.      KarayiannisD, Bouloubasi Z, Kakavas S, AlmpertiA, Baschali A, Constantinou D, Mastora Z, Stylianidis G. Prognostic impact ofhand grip strength compared to calf circumference for predicting 6 monthmortality in patients undergoing abdominal surgery. Clin Nutr. 2019; 38 (S1):S138, DOI: https://doi.org/10.1016/S0261-5614(19)32844-4.
9.      KaragiannisD, Katralis P, Kakavas S, BouloubasiZ, Almperti A, Constantinou D, Baschali A, Mastora Z, Stylianidis G. Totalparenteral nutrition effects among patients with pancreatic cancer undergoingpancreaticoduodenectomy. Clin Nutr. 2019; 38 (S1): S282, DOI: https://doi.org/10.1016/S0261-5614(19)32434-3.
10.    BarmparessouΖ, KorkontzelouΑ, Ioannou Μ, Vichos Ν, Gkotsina Μ, Mprinia Κ, SaltagianniV, Giannakas T, Giannakoulis V, Athanasiou N, Antonoglou A, Kakavas S, Boulia S, Boulbasakos G,Gida S, Pappa S, Zervas E, Kalomenidis I, Katsaounou P. The majority ofpatients that suffer an asthma attack at the Emergency Room (ER) are mildasthmatics. European Respiratory Journal 2020 56: 4012; DOI:10.1183/13993003.congress-2020.4012.
11. Barmparessou Ζ, KorkontzelouΑ, Ioannou Μ, Vichos Ν, Gkotsina Μ, Mprinia Κ, SaltagianniV, Giannakas T, Giannakoulis V, Athanasiou N, Antonoglou A, Kakavas S, Boulia S, Boulbasakos G,Gida S, Pappa S, Zervas E, Kalomenidis I, Katsaounou P. Smoking habit amongadults visiting the emergency room (ER) for an asthma exacerbation. 5th ENSPInternational Conference on Tobacco Control, October 2020. Tob. Prev. Cessation2020; 6 (Suppl): A91; DOI: https://doi.org/10.18332/tpc/128487.
12. Karanikas I, Karayiannis D,Kournidakis A, Papanikolaou A, Mastora Z, Almperti A, Katsagoni C, Chourdakis M,Kakavas S. Increased waistcircumference as a predictor of outcome among hospitalized patients with acuteexacerbation of chronic obstructive pulmonary disease. Clin Nutr. 2021.
13. Kakavas S, Tsikrika S,Raftopoulou S, Nanou V, Agapitou T, Asmanidou M, Panagiotou E, Karayiannis D,Nikolopoulos I. Thyroid dysfunction in critically ill patients with COVID‑19. ICMx;2022; 10 (Suppl2):127-128 https://doi.org/10.1186/s40635-022-00469-0.


Δημοσιεύσεις σε διεθνή αξιολογημένα περιοδικά(29)
1.      SkaltsaH, Lazari D, Georgiadou E, Kakavas S, Constantinidis Τ (1999) Sesquiterpene lactones from CentaureaSpecies: C. thessala subsp. drakiensis and C. attica subsp. attica.  Planta Med. 65:393.
2.      Kakavas S, Tiligada E (2005) Hypothalamic histamine levels in hyperthyroid,arthritic and C48/80-treated rats. Inflamm Res 54:S30-1.
3.      Kakavas S, Tiligada E (2006) Time course of thyroxine on hypothalamic histamine inthe rat. Inflamm Res 55:S32-3.
4.      Kakavas S, Zampeli E, Papamichael K, Delitheos B, Tiligada E (2006) The mast cellpathway to inflammation and homeostasis: Pharmacological insights. Anti-InflammAnti-Allergy Agents Med Chem 5:323-34.
5.      Kakavas S, Demestiha T, Xanthos T (2011) Erythropoetin as a novel agent withpleiotropic effects against acute lung injury. Eur J Clin Pharmacol 67:1-9.
6.      Kakavas S, Chalkias A, Xanthos T (2011) Vasoactive support in the optimization ofpost-cardiac arrest hemodynamic status: from pharmacology to clinical practice.Eur J Pharmacol 667:32-40.
7.      XanthosT, Vasileiou PV, Kakavas S, Syggelou A, Iacovidou N (2011) The potentialrole of erythropoietin as a pleiotropic agent in post-cardiac arrest syndrome. CurrPharm Des 17:1517-29.
8.      ChalkiasA, Koutsovasilis A, Mazarakis A, Lelovas P, Kakavas S, Papadimitriou L,Xanthos T (2011) Cardiac arrest in Greek primary health care and willingness ofgeneral practitioners to use automatic external defibrillator. Resuscitation82: 1144-7.
9.      Tripodaki ES, Kakavas S, Skrapari I, Michas D,Katsikas G, Kouvidou C, Gounaris T, Sioula E (2013) Myasthenia gravis and stroke in the setting of giantcell arteritis. Case Rep Rheumatol. 2013;2013:505686.
10.   Kakavas S, Balis E, Lazarou V, Kouvela M, Tatsis G (2013) Respiratory failure dueto infliximab induced interstitial lung disease. Heart Lung 42(6):480-2.
11.    Kakavas S, Papanikolaou A, Ballis E, Tatsis N, Goga C, Tatsis G (2015)Carboxyhemoglobin and methemoglobin levels as prognostic markers in acutepulmonary embolism. Am J Emerg Med 33:563-8.
12.    Kakavas S, Mongardon N, Cariou A, Gulati A, Xanthos T (2015) Early-onset pneumoniaafter out-of-hospital cardiac arrest. J Infect 70(6):553-62.
13.    KakavasS, Ballis E, Papanikolaou A, Tatsis N, Kouvela M, Tatsis G. (2015)Triiodothyronine levels predict in-hospital mortality in acute pulmonaryembolism. Journal of Acute Disease 4:196–201. https://doi.org/10.1016/j.joad.2015.04.005.
14.   Kakavas S, Papanikolaou A, Ballis E, Tatsis N, Goga C, Tatsis G (2015) Re:Endogenous and exogenous factors affecting the levels of carboxyhemoglobin. AmJ Emerg Med.: S0735-6757(15)00384-8.
15.    Kouvela Μ, KakavasS, Karetsos C, Balis E (2017) Correlation of the Imaging Findings withBronchoscopic Findings for the Detection of Endobronchial Lesions: A SystematicReview and Meta-Analysis. J Pulm Respir Med 7: 395.
16.    Kakavas S, Papanikolaou A, Ballis E, Metaxas E, Tatsis G (2017) The prognosticefficacy of beta2- microglobulin in acute pulmonary embolism. Acute Med. 2017 16:52-59.
17.    Kakavas S, Georgiopoulos G, OikonomouD, Karayiannis D, Masi S, Karlis G, Xanthos T (2018) The impact of body massindex on post resuscitation survival after cardiac arrest: A meta-analysis. ClinNutr ESPEN. 24:47-53.
18.    KarlisG, Mastora Ζ, Kakavas S, Pantikidi E, Kotanidou A(2018) An unusual case of false positive hepatitis C infection. ActaGastroenterol Belg. 81(2):344-345.
19.    Tatsis N, KakavasS, Metaxas E, Balis E, Tatsis G, Pantazis N, Bakakos P, Koulouris N,Hadjistavrou Κ. Spirometric Values ofGreek People and Comparison with ECSC and GLI Values in COPD People. OpenRespir Med J. 2018 Jul 31;12:29-38. doi: 10.2174/1874306401812010029.
20.    Balis E, Kakavas S, Kompogiorgas S,Kotsifas K, Boulbasakos G. Presentation of pulmonary tuberculosis andactinomyces co-infection as a lung mass: a literature review and unique casereport. Monaldi Arch Chest Dis. 2019 Nov 7;89(3). doi:10.4081/monaldi.2019.1180.
21. KakavasS, Papanikolaou A, Kompogiorgas S, Stavrinoudakis E, Balis E, BoulbasakosG. Sit to Stand tests in patients hospitalized for COPD exacerbation:association with pulmonary function tests and the risk for futureexacerbations. Int J Ther Rehabil. 2020; 27 (12): 1-11. https://doi.org/10.12968/ijtr.2019.0005
22.    KakavasS, Papanikolaou A,Kompogiorgas S, Stavrinoudakis E, Karayiannis D, Balis E. The correlation ofSit-to-Stand tests with COPD assessment test and GOLD staging classification.COPD. 2020; 17(6):655-661. https://doi.org/10.1080/15412555.2020.1825661.
23.    Kakavas S,Karayiannis D, Bouloubasi Z, Poulia KA, Kompogiorgas S, Konstantinou D,Vougas V. Global Leadership Initiative on Malnutrition Criteria PredictPulmonary Complications and 90-Day Mortality after Major Abdominal Surgery inCancer Patients. Nutrients. 2020: 12(12), 3726; https://doi.org/10.3390/nu12123726.
24.   Kakavas S, Kotsiou OS, Perlikos F, Mermiri M, Mavrovounis G, Gourgoulianis K,Pantazopoulos I. Pulmonary Function Testing in COPD: Looking Beyond the Curtainof FEV1" NPJ Prim Care Respir Med. 2021 May 7;31(1):23. doi: 10.1038/s41533-021-00236-w.
25.    KaranikasI, Karayiannis D, Karachaliou A, Papanikolaou A, Chourdakis M, Kakavas S.Body composition parameters and functional status tests in predicting futureacute exacerbation risk among hospitalized patients with Chronic ObstructivePulmonary Disease. Clin Nutr. 2021; In press.DOI: 10.1016/j.clnu.2021.09.035 https://authors.elsevier.com/sd/article/S0261-5614(21)00452-0.
26. KakavasS, Karayiannis D,Mastora Z. The Complex Interplay between Immunonutrition, Mast Cell, andHistamine Signaling in Covid 19. Nutrients. 2021. 13(10), 3458; In press. https://doi.org/10.3390/nu13103458.
27.Pantazopoulos I, Magounaki K, KotsiouO, Rouka E, Perlikos F, Kakavas S, Gourgoulianis K. IncorporatingBiomarkers in COPD Management: The Research Keeps Going. J Pers Med. 2022 Mar1;12(3):379. doi: 10.3390/jpm12030379.
28.    Karayiannis D, Kakavas S, Sarri A, Giannopoulou V, Liakopoulou C, Jahaj E, KanavouA, Pitsolis T, Malachias S, Adamos G, Mantelou A, Almperti A, Morogianni K,Kampouropoulou O, Kotanidou A, Mastora Z. Does Route of Full Feeding AffectOutcome among Ventilated Critically Ill COVID-19 Patients: A ProspectiveObservational Study. Nutrients. 2021 Dec 29;14(1):153. doi: 10.3390/nu14010153.
29.    Karayiannis D, Kakavas S, Bouloubasi Z, Mastora Z. COVID-19 Disease and Outcomesamong Critically Ill Patients: The Case of Medical Nutritional Therapy. Nutrients2022, 14(7), 1416; https://doi.org/10.3390/nu14071416.
30. KarlisG, Markantonaki D, Kakavas S, BakaliD, Katsagani G, Katsarou T, Kyritsis C, Karaouli V, Athanasiou P, Daganou M.Prone Position Ventilation in Severe ARDS due to COVID-19: Comparison betweenProlonged and Intermittent Strategies. J Clin Med. 2023 May 17;12(10):3526.doi: 10.3390/jcm12103526.
31. AggelinaA, Karampli E, Mavrovounis G, Boutsikos I, Pantazopoulos I, Kakavas S, Pavi E, Athanasakis K. Evaluationof the Quality of Life of Patients with Myasthenia Gravis in Greece. J PersMed. 2023 Jul 12;13(7):1130. doi: 10.3390/jpm13071130.
32. Kakavas S, Nanou V, Tsikrika S,Alexikou A, Magkas N, Raftopoulou S. A Case of Rhabdomyolysis and WeaningFailure in a Patient With Severe SARS CoV-2 Infection. J Acute Med.2023;13(2):75-78. doi: 10.6705/j.jacme.202306_13(2).0004. PMID: 37465828;PMCID: PMC10351404.
33.Kouvela M, Kakavas S et al. Lungcancer epidemiology based on bronchoscopic and imaging findings from newlydiagnosed patients in Central Greece. Pneumon 2024 in press 

Ιατρείο

Αλεξανδρουπόλεως 9, 11527 Ιλίσια, Πλατεία Μαβίλη
τηλ : 6973499233
Καθημερινά: 10.00 - 21.00

 

 

 

Κατ'οίκον επισκέψεις: Καθημερινά