Βιογραφικό

ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ
Παρούσα επαγγελματική θέση
7/2022-
Πνευμονολόγος –Εντατικολόγος, Επιμελητής Α, ΜΕΘ «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center
Παρούσα ακαδημαϊκή θέση
2018- Συνεργάτης Διδάσκων Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ

 ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΙ και ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
2018: Απόκτηση τίτλου εξειδίκευσης στηνιατρική εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ)
2015: Απόκτησητίτλου ιατρικής ειδικότητας «Πνευμονολογία-Φυματιολογία»
2011: Μεταπτυχιακό  Δίπλωμα Ειδίκευσης  (Master of Science) «Καρδιοαναπνευστικήαναζωογόνηση», Ιατρική Σχολή  Αθηνών,Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με βαθμό «Άριστα».
2007: Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αθηνών(Phd), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο ΠειραματικήςΦαρµακολογίας με βαθμό «Άριστα».
2005: ΠτυχίοΙατρικής Σχολής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με βαθμό «Λίαν καλώς».
2000:  Πτυχίο Φαρμακευτικής Σχολής Εθνικό καιΚαποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με βαθμό «Λίαν καλώς».
 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ - ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
2010– 2011 Ειδικότητα πνευμονολογίας-φυματιολογίας, ΓΝ Χανίων - 6 μήνες: Ειδικευόμενος ιατρός πνευμονολογίας-φυματιολογίας στην Πνευμονολογική Κλινική του ΓΝ Χανίων «ΆγιοςΓεώργιος». 
2011–2015 Ειδικότητα πνευμονολογίας-φυματιολογίας,ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» (48 μήνες, παράταση 4 μήνες μετά την λήψητίτλου ειδικότητας): Ειδικευόμενος ιατρός πνευμονολογίας-φυματιολογίας στηνΠνευμονολογική Κλινική του ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα. Αντιμετώπισα κλινικάόλο το φασμα των νόσων της Πνευμονολογίας, δεδομένου του μεγάλου όγκουπεριστατικών του ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός». Στα πλαίσια της εργασίας μου συμμετείχαμεταξύ άλλων στα ακόλουθα:
- Αντιμετώπιση περιστατικών από όλο τοφάσμα της επείγουσας πνευμονολογίας στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, αλλά καιενδονοσοκομειακά ως ειδικευόμενος ιατρός υπεύθυνος κλήσεων.
- Πολύμηνη εργασία (10 μήνες συνολικά)στο βρογχοσκοπικό εργαστήριο του τμήματος με ενεργό συμμετοχή σε πολυάριθμες(προγραμματισμένες και επείγουσες) βρογχοσκοπήσεις ως 1ος βρογχοσκόπος και σεόλες τις επεμβατικές τεχνικές (ΤΒΝΑ, EBUS).
- Συμμετοχή επί 6 μήνες στις εργασίες της Κλινικής Εντατικής Θεραπείας του ΓΝΑ Ευαγγελισμού και εκπαίδευση σε βασικές τεχνικές διαχείρισης του βαρέως πάσχοντος (τοποθέτηση κεντρικών φλεβικών καθετήρων,αρτηριακών καθετήρων, χειρισμός αεραγωγού κλπ).
- Συμμετοχή επί 12 μήνες στις εργασίες της A Παθολογικής Κλινικής του ΓΝΑ Ευαγγελισμού κατά την διάρκεια της οποίας εφημέρευα τακτικά σεμηνιαία βάση αποκλειστικά στο παθολογικό ΤΕΠ του ΓΝΑ Ευαγγελισμού τις ημέρεςγενικής εφημερίας.
03/2016-04/2018 Eξειδίκευση στη Εντατική Θεραπεία, ΓΝΑ Ευαγγελισμός – 25 μήνες: Εξειδικευόμενος ιατρός στηνΚλινική  Εντατικής Θεραπείας  (δύναμη κλινών  ΜΕΘ 30,  δύναμη κλινών  ΜΑΦ 20), Εθνικό  και Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο  Αθηνών, Γ.Ν.Α  «Ο Ευαγγελισμός». Στο συγκεκριμένο νοσηλευτικό ίδρυμα δύναμης περίπου 1000 κλινών αντιμετωπίζονται σεεπίπεδο ΤΕΠ και ΜΕΘ όλα τα περιστατικά: πολυτραυματίες, νευροχειρουργικά, θωρακοχειρουργικά, καρδιοχειρουργικά, γενικής χειρουργικής, πολυτραυματίες, ασθενείς όλων των παθολογικών περιστατικών, συμπεριλαμβανομένων νευρολογικών, πνευμονολογικών, ενδοκρινολογικών, αιματολογικών κτλ. Τα καθήκοντα του ιατρού ΜΕΘ περιλαμβάνουν επιπλέον την διαχείριση και τον συντονισμό της αντιμετώπισης περιστατικών σε επίπεδο ΤΕΠ που χρήζουν επείγουσας και εντατικής θεραπείας. Αναλυτικότερα, κατά την θητεία μου (25 μήνες):
- Εκπαιδεύτηκα σε όλες τις τεχνικές επείγουσας ιατρικής και αντιμετώπισης του βαρέος πάσχοντος, αντιμετωπίζοντας το σύνολο των κλινικών καταστάσεων.
- Συμμετείχα σε ερευνητικά πρωτόκολλα που αφορούν την αντιμετώπιση ασθενών σεκαρδιοναπνευστική ανακοπή.
6/2018-1/2020 Συνεργάτης Εντατικολόγος ΜΕΘ «Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου» (Γ' Κλινική Εντατικής Θεραπείας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ) με πλήρη συμμετοχή στις εργασίες τουτμήματος.
6/2018-1/2020 Συνεργάτης Πνευμονολόγος Πνευμονολογικού Τμήματος ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», υπεύθυνος ιατρός πνευμονολογικών εκτιμήσεων και χειρισμού ασθενών νοσηλευόμενων σεκλινική χειρουργικών ή παθολογικών ειδικοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό υπεύθυνοςιατρός προεγχειρητικών πνευμονολογικών εκτιμήσεων.
6/2018-1/2020 Μέλος της διεπιστημονικής Ομάδας Υποστήριξης Θρέψης του ΓΝΑ Ευαγγελισμός μεειδικό αντικείμενο τον έλεγχο πιθανών αλληλεπιδράσεων μεταξύ διατροφικούπρωτοκόλλου και φαρμακευτικής αγωγής.  
1/2020 -9/2020 Επιμελητής Β ΤΕΠ ΓΟΝΚ «Οι Άγιοι Ανάργυροι». Πλήρης συμμετοχή στις εργασίες του τμήματος για την διάγνωση, υποστήριξη, θεραπεία και θρέψη ασθενών με επείγουσα νόσο.  

9/2020-4/2022 Επιμελητής ΜΕΘ, ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία». Πλήρης συμμετοχή στις εργασίες του τμήματος για την διάγνωση, υποστήριξη, θεραπεία και θρέψη ασθενών με κρίσιμη νόσο.
4/2022-7/2022: Επιμελητής, Πνευμονολογική Κλινική ΓΟΝΚ «Άγιοι Ανάργυροι». Πλήρης συμμετοχή στις εργασίες του τμήματος για την διάγνωση, υποστήριξη, θεραπεία και θρέψη ασθενώνμε αναπνευστική νόσο.
7/2022-σήμερα: Επιμελητής, ΜΕΘ «Ερρίκος Ντυνάν» HospitalCenter
 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Μεταπτυχιακόδίπλωμα (Master of Science)
2011: Μεταπτυχιακό  Δίπλωμα Ειδίκευσης  (Master of Science) «Καρδιοαναπνευστικήαναζωογόνηση», Ιατρική Σχολή  Αθηνών,Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με βαθμό «Άριστα». Διπλωματικήεργασία με θέμα: «Ινότροπα και αγγειοσυσπαστικά στην φροντίδα μετά τηνκαρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση»
Αντικείμενοτου συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η προαγωγή της γνώσης καιτης έρευνας στο γνωστικό αντικείμενο της Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης(ΚΑΑ) ΦΕΚ 1414/8.07.2015. Συνοπτικά αυτό περιλαμβάνει τις γνώσεις και τιςδεξιότητες που απαιτούνται για την υποστήριξη των ζωτικών λειτουργιών στοπλαίσιο απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων. Οι απόφοιτοι μπορούν να στελεχώσουν:Μονάδες Επείγουσας ενδο- και εξωνοσοκομειακής φροντίδας, Μονάδες ΕντατικήςΘεραπείας, Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών.
 
 Μετεκπαίδευση – Εξειδικεύσεις –Πιστοποιήσεις
2009:              Πιστοποίηση εκπαιδευτήστην Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής - eACLS (Advanced Cardiac Life Support provided by the American College ofEmergency Physicians) υπό την αιγίδα της Εθνικής ΕπιτροπήςΚαρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης.
2013:             Πιστοποίηση εκπαιδευτή στην επείγουσα αντιμετώπιση τοξικών παραγόντων (Advanced Hazmat Life Support).
2013:              Εκπαιδευτικόπρόγραμμα εξειδίκευσης και κατάρτισης «ΔιαγνωστικήΝοσημάτων του Αναπνευστικού Συστήματος – Επίλυση κλινικών προβλημάτων», τουΚέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Διάρκειας   400 ωρών (1/2-31/7/2013).
2015:              ΠιστοποιητικόΕπάρκειας στην διενέργεια ΚλινικώνΜελετών (ICHGoodClinicalPractice).
2017:              Πιστοποίησηεκπαιδευτή - διδάσκοντα για τοπρόγραμμα LifeLongLearning(LLL)programmeinClinicalNutritionandMetabolism υπό την αιγίδα της ΕυρωπαϊκήςΕταιρείας Κλινικής Διατροφής και Μεταβολισμού (ESPEN).
2018:            Εκπαίδευση στην διατροφική θεραπείαασθενών με οξείες και χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις. Η συγκεκριμένη εκπαίδευσηλαμβάνει χώρα στο κέντρο εκπαίδευσης του ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» που είναιπιστοποιημένο από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Κλινικής Διατροφής και Μεταβολισμού(ESPEN) και απευθύνεται σε ιατρούς και λοιπούς επαγγελματίες υγείας.
 
Ξένες γλώσσες
-         Αγγλικά (Άριστα, Proficiencyin English)
-         Γαλλικά(Kαλώς, Delf 1)
-         Ιταλικά(επαρκώς)
-         Ισπανικά(επαρκώς) 


 

Ιατρείο

Αλεξανδρουπόλεως 9, 11527 Ιλίσια, Πλατεία Μαβίλη
τηλ : 6973499233
Καθημερινά: 10.00 - 21.00

 

 

 

Κατ'οίκον επισκέψεις: Καθημερινά